CBES LÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU PHI LỢI NHUẬN

Về CBES

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đang đe dọa đến đa dạng sinh học của Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng khoa học cụ thể về nguyên nhân gốc rễ của việc mất đa dạng sinh học do có rất ít nghiên cứu đã được hiện ở Việt Nam. Để đánh giá chính xác thực trạng bảo tồn ở Việt Nam, chúng ta cần một nghiên cứu có hệ thống về đa dạng sinh học, sự phân bố hoặc mức độ phong phú của các loài.


Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và các loài Nguy cấp (CBES) được thành lập bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và bảo tồn giàu kinh nghiệm, những người đã và đang cống hiến sự nghiệp của mình để bảo vệ thiên nhiên Việt Nam.  Với sứ mệnh thúc đẩy các nghiên cứu có hệ thống và cung cấp dữ liệu khoa học để ứng dụng vào công tác bảo tồn, CBES mong muốn một tương lai nơi sự sống của các loài sinh vật cả trên cạn và dưới nước được bảo vệ bởi chính cộng đồng người Việt Nam.

CBES được thành lập để nghiên cứu đa dạng sinh học, hệ sinh thái và bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt tập trung vào các loài có nguy cơ tuyệt chủng. CBES hướng đến mục tiêu kết nối khoa học và thực hành công tác bảo tồn.

Vũ Long

Giám đốc Điều hành

Sáng Lập

DSCN1268

Vũ Ngọc Long

Đồng sáng lập

VL

Vũ Long

Đồng sáng lập

_LKQ7948

Lê Khắc Quyết

Đồng sáng lập

VULG2409

Đặng Lê Anh Tuấn

Đồng sáng lập

TAT

Trương Anh Thơ

Đồng sáng lập

Đội Ngũ

Staff_cbes_tamphan

Phan Minh Tam

Head of Fauna Department

luongnguyen

Nguyen Khanh Luong

Head of Data Science Department

Staff_cbes_Ducnguyen

Nguyen Trong Duc

Fauna Department

Staff_cbes_anpham

Pham Ngoc An

Flora Department

Staff_cbes_thiennguyen

Nguyen Hoang Thien

Data Science Department

Staff_cbes_taivo

Vo Trong Tai

Fauna Department

Staff_cbes_hungtruong

Truong Phu Hung

Data Science Department

Staff_cbes_hiennguyen

Nguyen Thi Thu Hien

Aquatic Department

Staff_cbes_trieuphan

Phan Luan Trieu

Fish Collaborator

Staff_cbes_longnguyen

Nguyen Thanh Long

Aquatic Collaborator

Staff_cbes_thuonghuynh

Huynh Thi Thuong

Social Collaborator

Staff_cbes_Andong

Dong Ngyen Tuong An

Data Science Collaborator

Staff_cbes_thienle

Le Minh Thien

Aquatic Collaborator

Staff_cbes_thicao

Cao Le Minh Thi

Communication Collaborator

Staff_cbes_duytran

Tran Ly Anh Duy

Data Science Collaborator

Staff_cbes_hannguyen

Nguyen Thanh Ngoc Han

Communication Department

Văn Hoá

“At CBES, passion is necessary, talent is nurtured and opportunities are given. Going above-and-beyond the standard is expected and successes are celebrated. We believe in creating a biodiversity center where people want to come to work.”