Tìm kiếm công việc tạo ra sự khác biệt?

Môi Trường Làm Việc Ở CBES 

Tại CBES, chúng tôi phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc khuyến khích những điều sau:

Tinh Thần Tập Thể
Không chỉ là một công việc - CBES đang xây dựng một tập thể luôn trân trọng cá tính và quan điểm của các thành viên.
Cân Bằng Cuộc Sống & Công Việc
Chúng tôi có đặt ra giờ làm việc và không yêu cầu các thành viên CBES phải làm quá giờ.
Chính Sách Tiếp Thu
Bất kể là bạn có ý tưởng cải thiện các quy trình tại CBES, muốn đưa ra ý tưởng thú vị cho cuộc sống nhân viên, có vấn đề bạn muốn trình bày, hoặc chỉ đơn giản là muốn gửi lời chào, đội ngũ lãnh đạo của CBES luôn có một chính sách tiếp thu và khuyến khích nhân viên đóng góp ý tưởng để cùng nhau phát triển.
Click Here
Trân Trọng Sự Khác Biệt
Cá tính và sự khác biệt của mỗi người tạo thành một tập thể ngày càng vững mạnh. CBESsử dụng các thế mạnh và tiếng nói của mình để sáng tạo và mang đến những kết quả có tác động lớn cho ngành Bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự bình đẳng và hoà nhập, và tất cả những ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét nhận việc bất kể giới tính, độ tuổi.
Click Here
Previous
Next

Quyền Lợi Nhận Được Từ CBES

  • Tham gia khảo sát thực địa với các chuyên gia bảo tồn.
  • Nhận lời khuyên công việc từ các chuyên gia.
  • Được đào tạo kiến thức về bảo tồn thiên nhiên và giải cứu động vật hoang dã.
  • Đóng góp cho công tác bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã tại Việt Nam.
  • Kiến thức chuyên môn sẽ được đào tạo trong khi làm việc tại CBES.
  • Có giấy chứng nhận từ CBES hỗ trợ cho công việc và xin học bổng.
  • Hỗ trợ chi phí khảo sát thực địa và chi tiêu hàng ngày