Dự Án

CBES nghiên cứu nhiều khía cạnh khác nhau của đa dạng sinh học, sinh thái học và bảo tồn thiên nhiên. Đặc biệt, chúng tôi tập trung về sinh thái của các loài động vật nguy cấp và làm thế nào để chúng trở thành một loài đại diện cho bảo tồn.

Bò biển ở Côn Đảo, Việt Nam – Tìm thấy một loài bản địa tưởng chừng đã “mất tích”

Mục tiêu của dự án cung cấp dữ liệu về hệ sinh thái bò biển ở Vườn Quốc gia Côn Đảo (VQG) của Việt Nam, tập trung thúc đẩy quản lý bảo tồn bò biển ở cấp độ địa phương. Các mục tiêu cụ thể của chúng tôi là: (1) đánh giá các mô hình không gian-thời gian về sự hiện diện của bò biển tại VQG Côn Đảo; (2) điều tra tập tính bò biển và các vùng cỏ biển của VQG Côn Đảo; và (3) xác định các điểm nóng để quản lý bảo tồn dugong tại VQG Côn Đảo.

Xem thêm…

Dự án BIFA: Chương trình khoa học công dân theo dõi sự đa dạng và sự phân bố của thú biển ở Việt Nam

Dự án của chúng tôi nhằm mục đích huy động và đồng thời thu thập dữ liệu tham chiếu địa lí của các loài thú biển (bao gồm cá voi, cá heo) dọc ven biển Việt Nam. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp tiếp cận đa ngành để củng cố dữ liệu về sự đa dạng, sự phong phú và phân bố của thú biển ở Việt Nam từ ba nguồn chính: (1) số lượng lớn xương thú biển tại các đền thờ ở các làng chài dọc ven biển Việt Nam, (2) nguồn thông tin rộng lớn về con người – thú biển

Xem thêm…

Công tác bảo tồn thú biển tại Khu bảo tồn Sinh quyển Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mục tiêu chung cho các dự án của chúng tôi là các chương trình bảo tồn phải được thực hiện lâu dài, sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành để bảo vệ thú biển và môi trường sống của chúng ở KBT Sinh quyển Kiên Giang với sự hợp tác của các cộng đồng địa phương và cơ quan chính phủ có liên quan. Là dự án bảo tồn thú biển đầu tiên tại KBT này, chúng tôi bắt đầu bằng việc xây dựng nền tảng cơ sở vững chắc về thú biển ở nơi đây, bao gồm cả phân bố, sự phong phú của loài, và cách chúng tương tác với cộng đồng địa phương. Nền tảng như vậy sẽ là cơ sở cho các khuyến nghị đáng tin cậy khác…

Xem thêm…

Điều tra sự đa dạng, sự phong phú và phân bố của thú biển tại ven biển Việt Nam

Mục tiêu chung cho các dự án của chúng tôi là các chương trình bảo tồn phải được thực hiện lâu dài, sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành để bảo vệ thú biển và môi trường sống của chúng ở KBT Sinh quyển Kiên Giang với sự hợp tác của các cộng đồng địa phương và cơ quan chính phủ có liên quan. Là dự án bảo tồn thú biển đầu tiên tại KBT này, chúng tôi bắt đầu bằng việc xây dựng nền tảng cơ sở vững chắc về thú biển ở nơi đây, bao gồm cả phân bố, sự phong phú của loài, và cách chúng tương tác với cộng đồng địa phương. Nền tảng như vậy sẽ là cơ sở cho các khuyến nghị đáng tin cậy khác…

Xem thêm…