Sinh Thái Học

CBES ứng dụng những khám phá mới nhất về mối quan hệ giữa các sinh vật và môi trường sinh sống của chúng vào công tác bảo tồn động, thực vật của Việt Nam và thế giới.

Loài Đại Diện

Đối với bảo tồn, xác định một loài đại diện (thường là các loài nguy cấp) mang yếu tố quyết định bảo tồn cho một vùng sinh cảnh xác định hoặc hệ sinh thái của loài đại diện đó. Bảo tồn thành công một loài đại diện và ngôi nhà tự nhiên của chúng cũng sẽ cải thiện tình trạng của nhiều loài khác sống chung trong sinh cảnh – hoặc đang suy thoái do các mối đe doạ tương tự. Để chọn một loài vật đại diện phù hợp, cần phải có nhiều sự cân nhắc cả về mặt sinh thái học và xã hội học. Đội ngũ nhân viên đa ngành của CBES đang hoạt động để xác định nhiều hơn các loài đại diện, trở thành đại sứ bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Để Phát Triển Bền Vững

CBES định hướng theo tầm nhìn của UN về 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là Mục tiêu số 14 “Sự sống dưới nước” và Mục tiêu số 15 “Sự  sống trên cạn”. CBES tin rằng, đa dạng sinh học dù ở trên cạn hay dưới nước đều là những thành phần quan trọng cho sự phát triển bền vững. CBES luôn cống hiến hết sức cho công tác đánh giá vai trò của đa dạng sinh học trong sự phát triển, cân bằng giữa nhu cầu của con người và bảo vệ thiên nhiên.

Bảo Tồn Dựa Vào Cộng Đồng

Những mục tiêu của công tác bảo tồn chỉ có thể đạt được khi có sự đóng góp của cộng đồng cư dân địa phương. Đội ngũ CBES hướng đến mục tiêu phát triển xa hơn với sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các nỗ lực bảo tồn. Chúng tôi hợp tác với các cấp cơ sở tại các cộng đồng địa phương để phát triển và thực hiện các biện pháp bảo tồn, cân bằng giữa nhu cầu của con người và bảo tồn thiên nhiên.

Tiếp Cận Đa Ngành

CBES ưu tiên các phương pháp tiếp cận đa ngành trong các dự án nghiên cứu của chúng tôi. Sự đa dạng về nền tảng và chuyên môn của đội ngũ cùng với mạng lưới cộng tác viên rộng lớn trong lĩnh vực sinh thái học, sinh học, xã hội học, thống kê và kinh tế đã giúp CBES có thể theo đuổi hướng tiếp cận đa ngành.

Sáng Tạo & Công Nghệ

CBES ứng dụng sự đổi mới và phát triển của công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề của công tác bảo tồn. CBES tin rằng sự phát triển của công nghệ có thể giúp con người chạm đến sự phát triển bền vững và chung sống hoà mình với thiên nhiên. Đội ngũ CBES luôn hướng đến mục tiêu góp sức và áp dụng các thành tựu kỹ thuật mới vào trong các nghiên cứu sinh thái học bất cứ khi nào có thể.