Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES) được sáng lập bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn dày dặn kinh nghiệm, với mục tiêu tạo ra một tương lai nơi đa dạng sinh học của Việt Nam được bảo vệ bởi những chính sách hợp lý dựa trên khoa học, bởi những hoạt động minh bạch và sự quan tâm của cộng đồng.

DỰ ÁN HIỆN TẠI


• Nghiên cứu tác động lâu dài của điện gió đến đa dạng sinh học tại Việt Nam;


• Khảo sát mức độ đa dạng, khu vực phân bố, sinh thái của thú biển nói chung và loài bò biển nói riêng ở Việt Nam;


• Áp dụng "citizen science" trong nghiên cứu bộ Cá voi (Cetacea) ở Việt Nam;


• Bảo tồn Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại miền Bắc của Việt Nam;


• Điều phối Mạng lưới phản ứng nhanh cho các trường hợp mắc cạn, mắc lưới của thú biển và rùa biển;


• Cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát đa dạng sinh học và đánh giá rủi ro cho những dự án năng lượng tái tạo.


Xem chi tiết. >>

>