Thông tin về Cá voi Bryde ở vùng biển Bình Định

Theo CBES quan sát, thông tin về hai mẹ con cá voi ở khu vực biển Đề Gi – Bình Định đã xuất hiện từ ngày 26/07/2022. Bắt đầu từ đầu tháng 8, các hình ảnh và video này trở thành xu hướng, được nhiều trang mạng xã hội và báo chí chính thống liên […]

Bat as pollinator

Bats play an important role in the pollination of many wild plants and crops. Bats and plants that they pollinate have been engaged in coevolutionary processes for millions of years, which resulted in the most impressive morphological, physiological, and behavioural adaptations in the world.

<strong>“Chiroptophobia” nỗi ám ảnh khi nhắc đến dơi</strong>

Nhiều người cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến dơi. Họ cho rằng dơi mang mầm bệnh, hút máu người, là những sinh vật của bóng đêm. Nỗi ám ảnh về dơi xuất phát từ việc thiếu thông tin về bản chất loài động vật này. Hãy cùng xem xét sự thật về các loài dơi.

“Chiroptophobia” – Fear of bats

Many people are scared of bats. They think that bats are disease carriers, blood suckers and creatures of darkness. The fear of bats come from the lack of understanding on the true nature of this animal.